Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Status prawny wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
 

Prokuratura wojskowa funkcjonuje w ramach struktur wojskowych w różnym kształcie organizacyjnym
i zakresie posiadanych kompetencji od 1918 roku.
Podstawą jej obecnej działalności jest ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr. 270, poz. 1599 z późniejszymi zmianami).
W świetle przepisów powołanej ustawy prokuratorzy wojskowi współstanowią wraz z prokuratorami powszechnymi i prokuratorami pionu śledczego IPN „Prokuraturę RP”. Pod względem merytorycznym prokuratorzy wojskowi podlegają  Prokuratorowi Generalnemu, którego jednym  z zastępców jest Naczelny Prokurator Wojskowy.
Pod względem strukturalno-organizacyjnym wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury wchodzą
w skład Sił Zbrojnych RP i ich działalność jest finansowana z wyodrębnionych środków budżetowych MON. W zakresie służby wojskowej Naczelny Prokurator Wojskowy podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
 

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury stanowią:

  • Naczelna Prokuratura Wojskowa,
  • wojskowe prokuratury okręgowe,
  • wojskowe prokuratury garnizonowe.
     

Poza realizacją zadań służbowych tożsamych z powinnościami prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – to jest prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz sprawowaniem funkcji oskarżycielskich w toku postępowania sądowego – prokuratorzy wojskowi realizują na terenie jednostek i instytucji wojskowych czynności bezpośrednio związane z zapewnieniem przestrzegania prawa i utrzymaniem na należytym poziomie stanu dyscypliny wojskowej. Do czynności tych zaliczyć należy przykładowo prokuratorskie kontrole przestrzegania prawa, działalność profilaktyczną oraz stałe uczestnictwo w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju.
Ilość prokuratur wojskowych, ich rozmieszczenie oraz obsada etatowa ulegały w ostatnich latach istotnym zmianom zmierzającym do optymalnego dostosowania tych struktur do aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych, związanych ze zmianami restrukturyzacyjnymi w wojsku.
 

Obecnie w skład wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wchodzą:

  • Naczelna Prokuratura Wojskowa,
  • 2 wojskowe prokuratury okręgowe,
  • 8 wojskowych prokuratur garnizonowych.

     

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009