Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Witamy na stronie internetowej
Naczelnej Prokuratury Wojskowej
 

  W tym miejscu znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz pozostałych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

W celu uzyskania informacji, których nie znaleźli Państwo na stronach, prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres :

Naczelna Prokuratura Wojskowa
ul. Nowowiejska 26 B
00–909 Warszawa 60

telefon : 226 286 141
261 846 567
fax : 261 846 152
e-mail : poczta@npw.gov.pl

ePUAP

Wszelkie pisma i dokumenty mogą być składane osobiście w sekretariacie Naczelnego Prokuratora Wojskowego lub drogą pocztową na wskazany wyżej adres.

UWAGA:

SKRZYNKA POCZTOWA NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH. PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA.
Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009