Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Serwis rzecznika 

Komunikat Wojskowego Prokuratora Okręgowego

15.03.201313:40

Magdalena

W Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w dniu 4 marca 2013 r. wszczęto śledztwo dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej przez oficera Wojska Polskiego.

Śledztwo prowadzi delegatura lubelska Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W toku tego postępowania prokurator WPO w Warszawie przedstawiła oficerowi z Oddziału Wychowawczego Dowództwa Sił Powietrznych zarzuty popełnienia szeregu przestępstw popełnionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jest on podejrzany o m.in.: przyjmowanie łapówek (art.228§4 kk), przywłaszczanie mienia (art.284§1 kk), oszustwa na szkodę wojska (art.286 §1kk) i podrabianie dokumentów (art.270§1kk). Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany w wyniku popełnionych przestępstw mógł uzyskać łącznie około 150 000 zł.

W toku przesłuchania oficer przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. Wobec niego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe w kwocie 100 000 zł. Decyzja prokuratora w przedmiocie zastosowania tych środków zapobiegawczych nie jest prawomocna.

Ponadto w toku tego śledztwa przedstawiono osobie cywilnej zarzut wręczenia łapówki (art.229§1 kk). Wobec tego podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 8 000 zł . Także i w tym przypadku decyzja nie jest prawomocna.

Dalsze czynności postepowania przygotowawczego wykażą, czy zasadne jest przedstawienie zarzutów popełnienia przestępstw także innym osobom.

płk Ireneusz Szeląg –
Wojskowy Prokurator Okręgowy
w Warszawie
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009