Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Serwis rzecznika 

Komunikat Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie

09.04.201311:10

Magdalena

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła postępowanie przygotowawcze o sygn. akt Po. Śl. 56/12, które zostało wszczęte w dniu 3 sierpnia 2012 r. przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie na podstawie materiałów przesłanych z Prokuratury Rejonowej w Łasku w sprawie o czyn z art. 158 § 2 kk i pierwotnie było prowadzone za sygn. akt Pg. Śl. 78/12.

W toku przedmiotowego postępowania karnego badane były 2 zasadnicze wątki. Pierwszy dotyczący udziału 6 osób, w tym 4 żołnierzy z Jednostki Wojskowej 1158 w Łasku, w bójce w dniu 1 sierpnia 2012 r. na terenie miejscowości Łask. Drugi dotyczył zaistniałego w tym samym czasie i miejscu śmiertelnego pobicia ustalonego żołnierza z ww. jednostki wojskowej.

W śledztwie przeprowadzono szereg czynności procesowych, w tym m.in. przesłuchano na okoliczność wskazanych zdarzeń kilkudziesięciu świadków (niektórych kilkakrotnie) oraz przeprowadzono z udziałem kilku świadków na miejscu zdarzenia eksperymenty procesowe. Dodatkowo w toku postępowania przygotowawczego dopuszczono opinie biegłych rożnych specjalności, m.in. z zakresu medycyny sądowej, badań genetycznych, traseologicznych i teleinformatycznych. Przeprowadzono również z pełnym sukcesem badania wiarograficzne osób, które podejrzewano o udział w analizowanych zdarzenia.

W oparciu o zgromadzone dowody ostatecznie przedstawiono 5 osobom, w tym 3 żołnierzom z Jednostki Wojskowej 1158 w Łasku zarzuty udziału w bójce typu podstawowego, to jest popełnienie przestępstwa określonego w art. 158 § 1 kk. W odniesieniu do drugiego czynu ostatecznie przedstawiono 3 osobom, w tym jednemu żołnierzowi zarzuty popełnienia przestępstwa określonego w art. 158 § 3 kk, zaś jednej osobie cywilnej zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 156 § 3 kk w zb. z art. 158 § 3 kk.

Wszyscy podejrzani, poza jedynym przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia, w których nawzajem się obciążali, podając niekiedy odmienne wersje zdarzeń.

Następnie podjęto decyzję procesową o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy wobec jednego z żołnierzy z uwagi na złożony przez niego wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Wyłączone postępowanie zarejestrowano w tut. Prokuraturze pod sygn. akt Po. Śl. 3/13, a następnie w tej sprawie skierowano akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie. Wyrokiem WSG w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r. ww. żołnierz został skazany na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności za popełnienie przestępstwa określonego w art. 158 § 1 kk.

W dniu 3 kwietnia 2013 r. tut. Prokuratura przesłała do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w przedmiotowej sprawie, obejmując nim łącznie 5 osób. Górna granica ustawowego zagrożenia karnego to 12 lat pozbawienia wolności w odniesieniu do jednej osoby, zaś w stosunku do pozostałych osób to odpowiednio 10 lat (art. 158 § 3 kk) i 3 lata (art. 158 §1 kk) pozbawienia wolności.


Płk Ireneusz Szeląg
Wojskowy Prokurator Okręgowy
w Warszawie
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009