Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Czynności procesowe na miejscu katastrofy

– w dniach 10 - 11 kwietnia 2010 r., celem wzięcia udziału w czynnościach śledczych związanych z zaistniałą katastrofą samolotu TU 154 M nr 101 w Smoleńsku, do Federacji Rosyjskiej udali się: Naczelny Prokurator Wojskowy, Szef Wydziału Kadr i Szkolenia Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie, Naczelnik Wydziału Śledczego Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Kierownik Szkolenia Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Wizytator Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie;

– następnie w dniu 13 kwietnia 2010 r. do wymienionej powyżej grupy prokuratorów dołączył Zastępca Szefa Oddziału Naczelnej Prokuratury Wojskowej;

– w dniu 21 kwietnia 2010 r. w podróż służbową do Moskwy, celem wykonania czynności śledczych związanych z katastrofą samolotu TU 154 M nr 101, udał się Szef Oddziału Naczelnej Prokuratury Wojskowej;

– w dniach 5-6 maja 2010 r. do Moskwy wraz z Prokuratorem Generalnym udał się Naczelny Prokurator Wojskowy, celem wzięcia udziału w spotkaniu z Prokuratorem Generalnym Federacji Rosyjskiej w sprawie katastrofy samolotu TU 154 M nr 101;

– w dniu 11 maja 2010 r. w podróż służbową do Moskwy, celem koordynowania prac z Komitetem Śledczym Federacji Rosyjskiej, związanych z katastrofą samolotu TU 154 M nr 101, udał się Zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego;

– w dniu 30 maja 2010 r. do Moskwy w składzie delegacji rządowej udał się Naczelny Prokurator Wojskowy, celem wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami rządu Federacji Rosyjskiej w sprawie katastrofy samolotu TU 154 M nr 101;

– w dniu 9 czerwca 2010 r. do Moskwy w składzie delegacji rządowej udał się Naczelny Prokurator Wojskowy, celem wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami rządu Federacji Rosyjskiej w sprawie katastrofy samolotu TU 154 M nr 101;

– w dniu 14 czerwca 2010 r. w podróż służbową do Moskwy, celem koordynowania prac z Komitetem Śledczym Federacji Rosyjskiej, związanych z katastrofą samolotu TU 154 M nr 101, udał się Zastępca Szefa Oddziału Naczelnej Prokuratury Wojskowej;

– w dniu 17 sierpnia 2010 r. do Moskwy udał się Naczelny Prokurator Wojskowy, celem wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej w sprawie katastrofy samolotu TU 154 M nr 101.

W pierwszych dniach po katastrofie przebywający na miejscu zdarzenia polscy prokuratorzy wojskowi nie prowadzili samodzielnie żadnych czynności procesowych, bowiem Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., na podstawie której opiera się współpraca pomiędzy prowadzącą śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej Wojskową Prokuraturą Okręgową w Warszawie oraz Komitetem Śledczym Federacji Rosyjskiej, nie przewiduje takiej możliwości. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, w pierwszym wniosku o pomoc prawną z dnia 10 kwietnia 2010 r., skierowanym do prokuratury Federacji Rosyjskiej, postulowała m.in. o dopuszczenie do udziału w czynnościach procesowych na miejscu zdarzenia przedstawicieli polskich jednostek organizacyjnych prokuratury wojskowej. Należy jednakże podkreślić, iż wniosek ten dotarł do Strony Rosyjskiej faxem w dniu 11 kwietnia 2010 r. Z uzyskanego dotychczas materiału dowodowego wynika, iż w dniach 11-16 kwietnia 2010 r. przy udziale polskich prokuratorów wojskowych, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na terenie Federacji Rosyjskiej, wykonano kilkadziesiąt czynności procesowych w postaci oględzin przedmiotów należących do ofiar katastrofy, z których sporządzono 37 protokołów, które zostały podpisane także przez przedstawicieli organów Państwa Polskiego. Polscy prokuratorzy wojskowi brali również udział w czynnościach procesowych związanych z identyfikacją zwłok ofiar katastrofy (w tym w przesłuchaniach członków rodzin ofiar katastrofy) oraz w dniach 12-14 kwietnia 2010 r. w przesłuchaniach kluczowych świadków zdarzenia (z możliwością zadawania pytań). Ponadto Naczelny Prokurator Wojskowy brał udział w sekcji zwłok Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w dniu 11 kwietnia 2010 r. Dodatkowo Naczelny Prokurator Wojskowy, Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie oraz przedstawiciele Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyli w nocy z 10/11 kwietnia 2010 r. w posiedzeniu roboczym prokuratorów Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej oraz Państwowego Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej, którego celem była organizacja podstawowych przedsięwzięć śledczych w sprawie katastrofy samolotu TU 154 M nr 101. Jeden z prokuratorów uczestniczył w czynnościach wykonywanych przez MAK, dotyczących otworzenia, zgrania i odsłuchania rejestratorów pokładowych oraz zapieczętowania oryginalnych taśm w sejfie.

Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie brał udział w przesłuchaniu dwóch świadków (kierownika lotów oraz meteorologa lotniska „Siewiernyj”), Naczelnik Wydziału Śledczego Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie – w dwukrotnym przesłuchaniu w charakterze świadka meteorologa lotniska „Siewiernyj” (raz sam, a następnie wspólnie z Wojskowym Prokuratorem Okręgowym w Warszawie), a inny prokurator Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie brał udział w przesłuchaniu naocznego świadka zdarzenia. Dwa protokoły przesłuchań świadków (z udziałem polskich prokuratorów wojskowych) zostały przywiezione do Polski, jeszcze w kwietniu 2010 r., natomiast pozostałe dwa wpłynęły do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie wraz z dokumentami przesłanymi w ramach realizacji polskiego wniosku o pomoc prawną. 
 


« Powrót

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009