Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Opinie i ekspertyzy

1. opinia biegłych z Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r. (postanowienie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 19 maja 2010 r.). Biegli w przedstawionej opinii stwierdzili, że w próbkach szczątków zebranych na miejscu katastrofy nie stwierdzono obecności bojowych środków trujących oraz produktów ich rozkładu powyżej granicy ich wykrywalności. Biegli nie stwierdzili także obecności materiałów wybuchowych takich jak: dinitrotoluenu, nitroglikolu, nitrogliceryny, trinitrotoluenu, heksogenu, oktogenu oraz pentrytu. W następstwie przeprowadzonych badań i pomiarów, biegli podali, iż próbki dostarczone do badań nie stanowią dodatkowego źródła celowo wprowadzonych substancji promieniotwórczych emitujących promienie alfa, beta, gamma, czy promieniowanie neutronowe.

2. opinia biegłych z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie (postanowienie z dnia 21 maja 2010 r.), z której wynika, że otoczenie lotniska Siewiernyj w Smoleńsku posiada cechy sprzyjające tworzeniu się mgieł, a wpływa na to przede wszystkim urozmaicona powierzchnia terenu, duże uwilgotnienie, jak i układ dolin i obniżeń. W ocenie biegłych warunki meteorologiczne w Smoleńsku w godzinach porannych dnia 10 kwietnia 2010 r. charakteryzowały się bardzo gęstą mgłą, ograniczająca widzialność poziomą do 400-600 m oraz niską podstawą chmur warstwowych, wynoszącą około 100 m. Te cechy sprawiły, że warunki pogodowe były bardzo niesprzyjające dla bezpiecznego ruchu lotniczego. Opinie wydano w oparciu o analizę informacji na temat terenu w pobliżu lotniska Siewiernyj oraz w promieniu 100 km od lotniska jak również w oparciu o dane meteorologiczne ze stacji meteorologicznej w Smoleńsku od 1980 r.

3. Ekspertyza firmy SmallGIS z Krakowa, dotycząca zdjęć satelitarnych Lotniska Siewiernyj. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie uzyskała z archiwum firmy „Digital Globe” 2 zdjęcia satelitarne Lotniska Siewiernyj w Smoleńsku, wykonane w kwietniu 2010 r.– z dnia 5 kwietnia oraz z dnia 12 kwietnia. Ekspertyzę teledetekcyjną dot. tych zdjęć wykonała firma SmallGIS z Krakowa. Ekspertyza ta polegała na detekcji (wykryciu) zmian jakie zostały zarejestrowane przez sensor satelity na zobrazowaniach pochodzących z dwóch momentów czasowych (5 i 12 kwietnia) w celu ustalenia czy w okresie pomiędzy tymi datami były prowadzone jakieś prace montażowe, demontażowe urządzeń, instalacji lub prace ziemne na tym lotnisku,

4. Ekspertyza techniczna firmy ATM z dnia 15 lipca 2011 r. dotycząca badania i analizy zapisów rejestratora parametrycznego lotu samolotu Tu-154M 101.

5. Opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 lipca 2011 r. dotycząca badania sprzętu elektronicznego należącego do ofiar katastrofy, zabezpieczonego na miejscu katastrofy.

6. opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie z dnia 23 grudnia 2011 roku w zakresie odczytania cyfrowej kopii zapisu z rejestratora fonicznego CVR (Cocpit Voice Recorder) MARS BM BLOK 70A-11 nr 323025.

zapis z rejestratora fonicznego CVR (45 MB)

suplement do zapisu z rejestratora fonicznego CVR

7. w dniu 15 grudnia 2011 roku, z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wpłynęła opinia sądowo-medyczna (poekshumacyjne) dotycząca Zbigniewa Wassermanna. Uzupełniająca opinia sądowo-medyczna wpłynęła w dniu 16 kwietnia 2012 roku.

8. w dniu 18 września 2012 roku, z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wpłynęły opinie sądowo-medyczne Przemysława Gosiewskiego i Janusza Kurtyki.

9. W dniu 18 lutego 2013 roku, wpłynęły z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, opinie sądowo-medyczne wykonane po ekshumacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej wykonanych w dniach 17 i 18 września 2012 roku. Do opinii tych załączono także wyniki pośmiertnego badania obrazowego tomografem komputerowym z rekonstrukcją przestrzenną obu zwłok, które przeprowadzone zostały w dniu 18 września 2012 r.

10. opinia Służby Wywiadu Wojskowego z dnia 9 grudnia 2013 r. dotycząca analizy teledetekcyjnej zobrazowania i ortofotomapy satelitarnej WV-1 z dnia 5 kwietnia 2010 r. oraz zobrazowania i ortofotomapy satelitarnej WV-2 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejonu lotniska Smoleńsk – Północny;


treść opinii SWW

wyjaśnienie do opinii SWW
 

11. opinia fizykochemiczna Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z 23 grudnia 2013 r. (opinia uzupełniająca z 28 marca 2014 r.)


treść opinii CLKP
 

12. opinia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z 20 grudnia 2013 r. z przeprowadzonych badań metaloznawczych i mechanoskopijnych fragmentów brzozy oraz tkwiących w niej różnej wielkości fragmentów metali o nieregularnych kształtach;

13. opinia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z 20 grudnia 2013 r. z przeprowadzonych badań chemicznych i porównawczo – identyfikacyjnych. Przedmiot badań stanowił materiał dowodowy w postaci powłok lakierowych zabezpieczonych w trakcie oględzin fragmentów brzozy na przełomie lutego i marca 2013 r. na terenie Federacji Rosyjskiej oraz powłok lakierowych zabezpieczonych w trakcie ekshumacji i ponownych sekcji zwłok ofiar katastrofy w Polsce, materiał porównawczy w postaci powłok lakierowych pobranych w Smoleńsku z lewego skrzydła samolotu Tu-154 M nr 101 oraz materiał kontrolny w postaci powłok lakierowych pobranych z samolotu Tu-154 M nr 102;

14. opinia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z 20 grudnia 2013 r. z przeprowadzonych badań chemicznych śladów zabezpieczonych w trakcie oględzin i otwarcia zwłok niektórych ofiar katastrofy;

15. „Prospekcja terenowa miejsca katastrofy Tu-154 M pod Smoleńskiem z użyciem metod stosowych w archeologii” (vide komunikat NPW z 27 stycznia 2014 r. - dostępny w zakładce: „Archiwum komunikatów”);

16. opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie z dnia 17 lutego 2014 r. w zakresie badań toksykologicznych próbek materiału biologicznego pobranych w toku czynności sekcyjnych ofiar katastrofy, przekazanych przez Stronę rosyjską w sierpniu 2012 r. (vide komunikat NPW z 20 marca 2014 r. - dostępny w zakładce: „Archiwum komunikatów”);

17. opinia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z przeprowadzonych badań broni i balistyki oraz chemii. Biegli poddali badaniom przedmioty nieleżące do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy w dniu 10 kwietnia 2010 r. znajdowali się na pokładzie samolotu Tu-154 M nr 101, w szczególności pistolety marki GLOCK 17, magazynki nabojowe, naboje pistoletowe;

18. zespół biegłych medyków sądowych na bieżąco przesyła opinie sądowo-medyczne dotyczące ofiar katastrofy.

19. uzupełniająca opinia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji do opinii z przeprowadzonych badań fizykochemicznych (vide komunikat NPW z 30 września 2014 r.);

20. opinie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w zakresie badań fonoskopijnych, dotyczące nagrań z rejestratorów: stanowiska pracy Grupy Kierowania Lotami lotniska Smoleńsk – Północny oraz polskiego samolotu Jak-40, który w dniu 10 kwietnia 2010 r. wylądował na lotnisku Smoleńsk – Północny (vide komunikat NPW z 21 stycznia 2015 r. - dostępny w zakładce: „Komunikaty i oświadczenia ”);

21. kompleksowa opinia zespołu biegłych z różnych specjalności, powołanego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2011 r., w celu stwierdzenia okoliczności, przyczyn i przebiegu katastrofy samolotu Tu-154 M nr 101 w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku; wpłynęła do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniu  6 marca 2015 r.;


 

 

« Powrót

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009