Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Historia WPP

Pierwszy numer Wojskowego Przeglądu Prawniczego wydano w marcu 1928 roku.

Inicjatorem powołania do życia tegoż czasopisma był gen. bryg. dr Józef Daniec, ówczesny szef Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych i Naczelny Prokurator Wojskowy.

W okresie międzywojennym wydawcą czasopisma był Departament Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Sekcja Prawnicza Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. Od marca 1928 r. do czerwca 1939 r. ukazało się 60 zeszytów.
Początkowe numery Wojskowego Przeglądu Prawniczego prezentowały opracowania, przedmiotem których były między innymi ustawy recypowane na okres przejściowy dla potrzeb wojska, w tym :

  • niemiecki kodeks karny z 1872 r.,
  • rosyjski kodeks karny z 1903 r. w zakresie ścigania żołnierzy służby czynnej w przypadku popełnienia przestępstwa pospolitego oraz stosowania przepisów ogólnych,
  • austriacka ustawa wojskowa dla wspólnej siły zbrojnej z 1912 r., która obowiązywała do 1936 r.

W publikacjach, zamieszczanych w tym okresie poświęcano uwagę także nowym kodyfikacjom w fazie ich przygotowywania, a następnie stosowania, w tym do :

  • Kodeksu karnego wojskowego, z dnia 22 marca 1928 r., wzorowanego na prawie austriackim i francuskim,
  • Kodeksu postępowania karnego, z dnia 19 marca 1928 r.,
  • Prawa o ustroju sądów powszechnych, z dnia 6 lutego 1928 r.,
  • Kodeksu karnego, z dnia 1 lipca 1932 r.,
  • Kodeksu karnego wojskowego, z dnia 21 października 1932 r.
  • Kodeksu wojskowego postępowania karnego oraz Prawa o ustroju sądów wojskowych, z dnia 29 września 1936 r.

Publikacje zamieszczane w Wojskowym Przeglądzie Prawniczym w okresie międzywojennym, wydatnie i twórczo przyczyniły się do rozwoju rodzimego wojskowego prawa karnego i administracyjnego, a także innych gałęzi prawa. Wywarły także niewątpliwy wpływ na ujednolicenie poglądów prawnych i wypracowanie własnych instytucji prawa materialnego i procesowego, które wyeliminowały pozostałości prawa odziedziczonego po armiach zaborczych.

Od początku ukazywania się Wojskowego Przeglądu Prawniczego, na jego łamach, publikowane były orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego (Najwyższego Sądu Wojskowego i Naczelnego Trybunału Administracyjnego). Zamieszczane były też przeglądy uchwał Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w zakresie prawa karnego materialnego, procesowego i prawa administracyjnego oraz glosy do uchwał i wyroków sądów. Powołane publikacje odgrywały istotną rolę edukacyjną, w szczególności wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Służyły też upowszechnianiu znajomości prawa wśród oficerów. Wypełniano w ten sposób zadania sformułowane już w jego pierwszym numerze z 1928 roku.

Aktualnie wydawcą kwartalnika jest Naczelna Prokuratura Wojskowa. Publikacje ukazujące się w Wojskowym Przeglądzie Prawniczym dostarczają bieżących informacji o prezentowanych poglądach teoretycznych i rozstrzygnięciach praktycznych dotyczących głównie wojskowego prawa karnego materialnego, procesowego oraz prawa administracyjnego państwowego i cywilnego. Prezentowane są również zagadnienia prawne, które wywołują spory, względnie budzą istotne wątpliwości i to zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie.

Ich lektura służy podnoszeniu poziomu wiedzy wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej w wojsku oraz popularyzowaniu wielu gałęzi prawa, w tym i prawa wojskowego wśród żołnierzy.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009