Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Serwis rzecznika 

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej

27.08.2015

12:27

Marek

W związku z pytaniami prasy dotyczącymi ustalenia:

- ilu prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie złożyło wniosek o poddanie się badaniom Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej,

- ilu ma zamiar takim badaniom się poddać,

- czy wnioski takie złożyli Naczelny Prokurator Wojskowy - płk Jerzy Artymiak i Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie - płk Ireneusz Szeląg,

informujemy, że żaden z oficerów – prokuratorów, aktualnie pełniących służbę w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej i Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, takiego wniosku nie złożył.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie

09.01.2015

12:32

Marek

W toku prowadzonego w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie śledztwa przeciwko podpułkownikowi Wojska Polskiego podejrzanemu o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 8 stycznia 2015 r. uwzględniając wniosek prokuratury, postanowił o przedłużeniu tymczasowego aresztowania o 3 miesiące, tj. do 15 kwietnia 2015 r. Konieczność dalszego stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego Sąd uzasadnił obawą matactwa ze strony podejrzanego  oraz istniejącym zagrożeniem jego ucieczki z kraju. Sąd podkreślił także, że wobec zgromadzonych przez prokuraturę dowodów uprawdopodabniających zasadność stawianego oficerowi zarzutu popełnienia przestępstwa z art.130 § 2 kk, przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania uzasadnione jest także grożącą podejrzanemu surową karą. Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

Mając na uwadze, że całość akt przedmiotowego śledztwa objęta jest klauzulą „ściśle tajne”, prokuratura nie może udzielić żadnych dalszych informacji o prowadzonym postępowaniu.

Rzecznik
Wojskowej Prokuratury Okręgowej
w Warszawie
płk Ryszard Filipowicz

Komunikat Rzecznika Prasowego Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie

27.11.2014

14:04

Marek

Dnia 26 listopada 2014 r. prokurator Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie wszczął postępowanie przygotowawcze w sprawie nielegalnego wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, udzielania takich środków innym osobom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posiadania ww. środków wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przez żołnierzy  z jednostek wojskowych w Dęblinie i osoby cywilne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej

26.11.2014

12:18

Magdalena

Kurs oficerski dla prokuratorów i asesorów

Informujemy, że zgodnie z zatwierdzonym przez Szefa Sztabu Generalnego WP „Planem kursów przeszkalania kadry rezerwy w 2015 roku”, w ramach kursu oficerskiego  zaplanowano 10 miejsc dla asesorów prokuratorskich, prokuratorów oraz osób spełniających warunki określone w art. 14 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., nr 270, poz. 1599 z późn. zm.).

Kurs zostanie zorganizowany w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim w okresie od 17 sierpnia do 13 listopada 2015 r. (łącznie 89 dni).

Odbycie przedmiotowego kursu jest warunkiem ewentualnego podjęcia w przyszłości służby na stanowisku asesora lub prokuratora wojskowego (etat oficerski) w wojskowych prokuraturach garnizonowych.

Nadmienić należy, że w trakcie trwania kursu, stosownie do treści art. 65 cyt. powyżej ustawy, prokurator (asesor) zachowuje swoje stanowisko i prawo do pełnego wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane odbyciem kursu prosimy o kontakt z Szefem Wydziału Kadr Naczelnej Prokuratury Wojskowej - płk Waldemarem Praszczykiem (nr tel. 22, 68-46-171) oraz właściwymi Wojskowymi Komendantami Uzupełnień.
 

Rzecznik prasowy NPW
p.o. ppłk Janusz Wójcik

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej

13.12.2013

08:12

Marek

W dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 11 grudnia 2013 r. (nr 288) opublikowano artykuł pt. „W urzędzie płacą więcej niż na rynku” autorstwa red. Bartosza Marczuka. Przedmiotem cytowanej publikacji jest „niewydajny” – zdaniem jej autora – system wynagradzania urzędników państwowych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345...6

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009