Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Serwis rzecznika 

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej

18.01.2012

15:14

Magdalena

W związku z ostatnimi publikacjami w dzienniku „Gazeta Polska codziennie” oraz tygodniku „Gazeta Polska”, dotyczącymi Zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego gen. bryg. Zbigniewa Woźniaka, informujemy, że wymieniony prokurator w sierpniu 2011 r., po nabyciu pełni praw emerytalnych, złożył wypowiedzenie stosunku służbowego i z dniem 29 lutego 2012 r. zostanie zwolniony z zawodowej służby wojskowej przez Ministra Obrony Narodowej, uzyskując w ten sposób uprawnienia emerytalne. W związku z powyższym teza forsowana przez wskazane powyżej media jakoby gen. Zbigniew Woźniak został zmuszony do odejścia z prokuratury są w świetle przytoczonych faktów nieprawdziwe.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Oświadczenie

12.01.2012

17:34

Magdalena

OŚWIADCZENIE
Zastępcy Prokuratora Generalnego
Naczelnego Prokuratora Wojskowego
gen. bryg. Krzysztofa Parulskiego

Zdarzenie z dnia 9 stycznia 2012 r., które miało miejsce w siedzibie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, odbiło się szerokim echem w środkach masowego przekazu i wywołało ogólnonarodową dyskusję, dotyczącą dalszego funkcjonowania prokuratury wojskowej w strukturze prokuratury oraz wzajemnych relacji pomiędzy Prokuratorem Generalnym a Naczelnym Prokuratorem Wojskowym. Współpraca ta układała się i układa w sposób prawidłowy, czego dowodem było wielopłaszczyznowe współdziałanie Naczelnej Prokuratury Wojskowej z Prokuraturą Generalną, w szczególności w toku śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej

11.01.2012

13:15

Marek

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach informacjami, jakoby Naczelny Prokurator Wojskowy gen. bryg. Krzysztof Parulski uzgadniał z płk. Mikołajem Przybyłem konieczność przeprowadzenia konferencji prasowej oraz treść oświadczenia wygłoszonego w jej trakcie informujemy, że gen. Krzysztof Parulski dowiedział się o planowanej przez płk. Mikołaja Przybyła konferencji prasowej w dniu 9 stycznia 2012 roku ok. godz. 9.35, od szefa Oddziału ds. Przestępczości Zorganizowanej NPW. Po uzyskaniu tej informacji, gen. Parulski zadzwonił do płk. Przybyła i zabronił mu przeprowadzenia, zaplanowanej na godz. 10.00 tego dnia, konferencji prasowej. Płk Mikołaj Przybył powiedział, że nie może odwołać konferencji, gdyż dziennikarze zostali już powiadomieni i stawiają się w siedzibie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Na tym rozmowa się zakończyła.

Należy zatem wyraźnie podkreślić, że Naczelny Prokurator Wojskowy – gen.bryg. Krzysztof Parulski nie wyrażał zgody na konferencję, jak i nie uzgadniał z płk Mikołajem Przybyłem treści wygłoszonego przez niego oświadczenia.

Płk Zbigniew Rzepa
Rzecznik prasowy NPW
 

Komunikat Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

30.12.2011

09:16

Mikołaj Przybył

W związku z licznymi informacjami podawanymi przez media dotyczących rzekomej „ inwigilacji” i „podsłuchiwania” dziennikarzy, Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu oświadcza, że w sprawie Po. Śl. PZ 86 / 10 nie stosowano wobec nikogo procesowej instytucji kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych. Doniesienia medialne prezentowane między innymi w „Wiadomościach” o rzekomych podsłuchach SĄ CAŁKOWICIE NIEPRAWDZIWE.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

30.12.2011

09:09

Mikołaj Przybył

W związku z wypowiedzią redaktora Cezarego Gmyza z dnia 29 grudnia 2011 r. cyt. że wbrew twierdzeniom prokuratury wojskowej, prokuratorzy nie sprawdzali wyłącznie billingów śledczych zajmujących się sprawą katastrofy smoleńskiej. „W aktach postępowania jest płyta z moimi billingami uzyskanymi od operatora, mam też kopie pism, z których wynika, że prokuratorzy zostali poinformowani do kogo należy telefon. Nazwa abonenta nie pozostawiała wątpliwości co do tego, że chodzi o dziennikarza”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345...6

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009